Νέες θέσεις εργασίας Χημικών Μηχανικών για το Διυλιστήριο της Μotor Oil

645

Motor Oil ιδρύθηκε το 1970 και η πρώτη χρονιά λειτουργίας του διυλιστηρίου της
ήταν το 1972.
Κατέχει ηγετικό ρόλο στο χώρο της διύλισης αργού πετρελαίου
και της εμπορίας προϊόντων πετρελαίου στην Ελλάδα
και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, προμηθεύοντας την περιοχή
την οποία εξυπηρετεί με ένα ευρύ φάσμα υψηλής ποιότητας προϊόντων.

H συνέχεια εδώ