Νίκος Σταυρέλης: Αξιοπιστία Δημάρχου – Ακόμα περιμένουμε την παραχώρηση των μπαζωμάτων του Αγίου Νικολάου!!!

374

Πέρασε ένας χρόνος από τη συνάντηση του Δημάρχου στο Υπουργείο Οικονομικών (20/10/21) με
σκοπό την παραχώρηση των μπαζωμάτων του Αγίου Νικολάου και φως ακόμα δε φαίνεται.

H συνέχεια εδώ