“Το ιστορικό λαογραφικό μουσείο Κορίνθου και ο ηλεκτροφωτισμός του Κάστρου
του Ακροκορίνθου ήταν τα θέματα που απασχόλησαν την συνάντηση που είχε στο
γραφείο του πριν από λίγο ο Δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος με την
Θεματική Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας και Πολιτισμού της Π.Ε Κορινθίας κ.Αθηνά
Κόρκα και τον Εντεταλμένο Σύμβουλο του Περιφερειάρχη για εξειδικευμένα
θέματα της Π.Ε κ.Γιώργο Οικονόμου.

Η συνεργασία είναι συνεχής και αγαστή προκειμένου τα αποτελέσματα να είναι
τα επιθυμητά για τους πολίτες και τον τόπο μας”.