Ναυπηγεία Ελευσίνας: Υπό απόλυση όλο το προσωπικό σε μια ακόμα «εμβληματική επένδυση»

Ναυπηγεία Ελευσίνας: Υπό απόλυση όλο το προσωπικό σε μια ακόμα «εμβληματική επένδυση» Με τη …βούλα βρίσκονται πλέον στον «αέρα»όλοι οι εργαζόμενοι …   Με τη …βούλα βρίσκονται πλέον στον «αέρα» όλοι οι εργαζόμενοι των Ναυπηγείων Ελευσίνας, αφού ξεκινούν απολύσεις του προσωπικού στο σύνολό του, οι.. Με τη …βούλα βρίσκονται πλέον στον «αέρα» όλοι οι εργαζόμενοι των Ναυπηγείων Ελευσίνας, αφού ξεκινούν … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ναυπηγεία Ελευσίνας: Υπό απόλυση όλο το προσωπικό σε μια ακόμα «εμβληματική επένδυση».