ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ”ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΑΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2022″

25
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΑΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2022
Καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό 2022 τονίζοντας:
Καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό, όπως αναφέραμε στην Οικονομική Επιτροπή, διότι
1)στα Έσοδα έχουν εισαχθεί κονδύλια στα ανταποδοτικά τέλη και γενικά στα δημοτικά τέλη, δικαιώματα και φόρους που εμείς έχουμε ζητήσει μειώσεις της τάξης του 25% σε όλα. Είμαστε ένας από τους πιο ακριβούς δήμους της χώρας στα τέλη. Το έχετε πει και εσείς κ. Δήμαρχε και προεκλογικά και μετεκλογικά.
2)Τα Ταμειακά Διαθέσιμα πλησιάζουν τα 34.000.000€ και είναι αδικαιολόγητα υψηλά. Τα έχουμε πει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια. Δεν κάνετε έργα , δεν υλοποιείτε τεχνικό πρόγραμμα σε σημαντικό βαθμό.
3)στα Έξοδα
-δεν εγκρίναμε το τεχνικό πρόγραμμα. Έχουμε άλλη φιλοσοφία. Εξάλλου το φετινό πρόγραμμα το υλοποιήσατε σε ελάχιστο ποσοστό μόλις 18,9%.
-Επιχορηγήσεις αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων 130.000€. Ποσόν πολύ λίγο όσο και πέρσι. Μάλιστα ούτε εγκρίνατε για όλους τους συλλόγους, ούτε ακόμα και αυτοί που εγκρίναμε τα πήραν οι περισσότεροι.
-Αποκομιδή απορριμμάτων Σολυγείας, Τενέας και Σαρωνικού 110.000€ για νέα ανάθεση σε ιδιώτη, όπως κάνατε το 2021. Διαφωνούμε στην ιδιωτικοποίηση.
-Προγραμματικές συμβάσεις με το ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟ 450.000€. Διαφωνούμε με τις συμβάσεις αυτές. Οι περισσότερες μελέτες μπορούν να γίνουν από το Δήμο είτε με απευθείας ανάθεση είτε με πρόχειρο διαγωνισμό.
-Αγορές ακινήτων. Έχετε κονδύλια για διάφορες αγορές που προέρχονται είτε από την προηγούμενη δημοτική αρχή είτε από τη σημερινή και δυστυχώς δεν έχουν γίνει τίποτα για την ολοκλήρωσή τους. Δεν τις παρακολουθείτε. Σας αναφέρω:
Αγορά Άσσου-Λεχαίου 15.000
Αγορά Κατακαλίου 30.000
Αγορά Αγγελοκάστρου 13.000
Αγορά Εξαμιλίων 180.000
Αγορά Κάτω Άσσου 5.300
Αγορά Περιγιαλίου 58.000
Αγορά Αγίου Βασιλείου 15.000
-Ενεργειακή Αναβάθμιση δημοτικού φωτισμού 1.125.539€. Διαφωνήσαμε και στην Οικονομική Επιτροπή στους όρους διακήρυξης.
-Εορταστικός φωτισμός 104.982€. Το ποσόν είναι πολύ λίγο. Εμείς σας λέμε ως αντιπολίτευση βάλτε πολύ περισσότερα κονδύλια . Δώστε εορταστικό φωτισμό σε όλες τις συνοικίες (Συνοικισμό, Αγιάννα, Τσακώνικα, Αγιαννιώτικα, Άγιο Γεώργιο), σε όλα τα χωριά. Δεν είναι εμφάνιση αυτή στις γιορτές.
-Υπηρεσίες συμβούλου για την αξιοποίηση των Ιαματικών Πηγών 30.000€. Τι κονδύλι είναι αυτό, τόσο υψηλού ποσού. Τι θα κάνει ο σύμβουλος με 30.000€
-Τέλος για πρώτη φορά βλέπουμε σε προϋπολογισμό τόσο μεγάλο αριθμό κατατμήσεων κατά παράβαση κάθε έννοιας διαφάνειας και πιθανόν νομιμότητας. Σε 11 περιπτώσεις έχετε καταχωρήσει κονδύλια ανά δημοτική ενότητα, όπως
1.Μισθώσεις οχημάτων καθαριότητας 29.760 χ 3 και 37.200 χ 2
2.Μίσθωση κάδων απορριμμάτων 30.000 χ 5
3.Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 52.361 χ 5
4.Υπηρεσία αεροφωτογράφησης 15.000 χ 5
5.Μίσθωση οχημάτων Τεχνικών Έργων 35.000 χ 5
6.Συντήρηση αποκατάσταση παιδικών χαρών 30.000 χ 5
7.Προμήθεια ασφαλτομίγματος 40.000 χ 5
8.Αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων 10.000 χ 5
9.Εργασίες ταφών-εκσκαφών στα κοιμητήρια 27.000 χ 5
10.Εργασίες αποψίλωσης κοιμητηρίων 10.000 χ 5
11.Δαπάνες φύλαξης κοιμητηρίων 10.000 χ 4 και 50.000 χ 1