ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΗΔΕΝ
ΣΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ

ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

► Μαρίνα στην Κόρινθο δεν είδαμε
► Μαρίνα στον Κόρφο δεν είδαμε
► Δεύτερη πλωτή εξέδρα στον Κόρφο δεν είδαμε
► Εκβάθυνση του λιμανιού της Κορίνθου δεν έγινε
► Οι υπάρχουσες μελέτες συμπληρωματικής Λιθορριπής του λιμενοβραχίονα,
κάλυψης των υπόσκαφων του λιμανιού και πεζοδρόμησης της οδού Αγίου
Νικολάου 800.000€ δεν εκτελέστηκαν
► Στήριξη του αλιευτικού καταφυγίου Κάτω Άσσου που κινδυνεύει δεν είδαμε
► Λιμενικό Κτίριο εντός του λιμένα δεν έγινε.
Δύο χρόνια Δημοτικής Αρχής Νανόπουλου δεν έγινε απολύτως τίποτα στο τομέα
αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ
ΠΝΟΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ