Ν.Σταυρέλης”κ.Νανόπουλε πλημμυρίσατε με λύματα την περιοχή Ποσειδωνίας …Μετά το φιάσκο αναγκαστήκατε να σταματήσετε το έργο”

360
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ
Κύριε Νανόπουλε,
Είδαμε οι Κορίνθιοι να κομπάζετε για το «μεγάλο» σας έργο (197.000€ ο προϋπολογισμός), την αντικατάσταση του αγωγού αποχέτευσης της Ποσειδωνίας.