Ν.Σταυρέλης”Στα αζήτητα η κυκλοφοριακή μελέτη από τον κ.Νανόπουλο εγκεκριμένη από το 2008″…! «Από το τάξιμο δεν έχασε κανένας»

490
ΣΤΑ ΑΖΗΤΗΤΑ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ;;;
Σχεδόν με την ανάληψη των καθηκόντων του (20/2/20 και 4/3/20) ο Δήμαρχος κ. Νανόπουλος προέβη σε δηλώσεις για αλλαγές σε πεζοδρομημένα τμήματα του Κέντρου και της παραλιακής Μεγ. Αλεξάνδρου, λέγοντας ότι οι όποιες αλλαγές και μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας θα αποφασιστούν από το Δημοτικό Συμβούλιο “αφού προηγουμένως γίνει διαβούλευση με τους δημότες και εκπονηθεί κυκλοφοριακή μελέτη, η οποία έπρεπε να έχει γίνει και δεν έχει γίνει στη Κόρινθο”.
Κατ’ αρχήν τον ενημερώνουμε ότι η Κυκλοφοριακή Μελέτη υπάρχει και μάλιστα εγκεκριμένη από το 2008. Διαφορετικά δεν θα μπορούσε να εκτελεστεί το έργο των πεζοδρομήσεων στο Εμπορικό Κέντρο.
Όμως πέρασαν τρία χρόνια σχεδόν Δημοτικής Αρχής Νανόπουλου και
-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ με τους δημότες δεν έγινε!!!! (πλήρης απαξίωση του θεσμού)
-ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ όχι μόνο δεν έγινε, αλλά ούτε δημοπρατήθηκε ή ανατέθηκε ή εγκρίθηκε πίστωση.
Τόσο απλά. ΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΑ.
Και εδώ ισχύει το δόγμα «Από το τάξιμο δεν έχασε κανένας».
Υπομονή 12 μήνες.