Ο Νίκος  Σταυρέλης ανακοίνωσε τι θέσεις τις παράταξης του για το άδικο ΄όπως χαρακτηρίζει το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου Κορινθίων 
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ