ΕΓΚΡΙΝΑΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΧΡΗΣΗΣ 2019

ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΑΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΕΤΟΥΣ

 

Η τοποθέτησή μου στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής:

H συνέχεια εδώ