Ν.Σταυρέλης” Απίστευτα πράγματα στο Δήμο Κορινθίων – Έργο ελάχιστο – ταμείο 34.000.000 €.”

55

ΕΓΚΡΙΝΑΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΧΡΗΣΗΣ 2019

ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΑΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΕΤΟΥΣ

 

Η τοποθέτησή μου στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής:

H συνέχεια εδώ