Ξεκίνησε η Συγκομιδή καρπού ελιάς στον Ακροκόρινθο… με το απλό αλλά πολύ δύσκολο τρόπο-φωτο  

333

Ξεκίνησε η Συγκομιδή καρπού ελιάς στον Ακροκόρινθο μιας άλλης γενιάς, με το απλό αλλά πολύ δύσκολο τρόπο.