Ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την Κορινθία το 2023

850

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενέκρινε στη συνεδρίασή της, σήμερα Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου, την εισηγητική έκθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής σχετικά με τον προϋπολογισμό και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης (ΟΠΔ) της Περιφέρειας για το 2023.

Η συνέχεια εδώ