Παράταση στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιχορήγηση Πολιτιστικών & Αθλητικών Συλλόγων

1067

Ο Δήμος Κορινθίων, προκειμένου να διευκολύνει τους συλλόγους που εδρεύουν και
δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του και να απαλείψει κάθε πιθανότητα αποκλεισμού τους από τις
επιχορηγήσεις του τρέχοντος έτους, δίδει παράταση …

Η συνέχεια εδώ