Παράταση της αποχής των δικηγόρων της Κορίνθου από τα διοικητικά δικαστήρια

241
Áßèïõóá óôá äéêáóôÞñéá ôçò Åõåëðßäùí, ÐÝìðôç, 7 Éáíïõáñßïõ 2010.

Το διοικητικό συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου, με ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, γνωστοποιεί ότι αποφάσισε την παράταση της αποχής των μελών του από την εκδίκαση όλων των υποθέσεων ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων.

Η παράταση ισχύει απ’ τις 5 Δεκεμβρίου 2022 έως και την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022.

Την παράταση, είχε ήδη γνωστοποιήσει, στην ΕΡΤ Τρίπολης, σε συνέντευξή της, η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου, Παναγιώτα Επιβατινού.

Ο δικηγορικός σύλλογος Κορίνθου, εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του στη σχεδιαζόμενη χωροταξία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και στην δημιουργία του νέου δικαστικού χάρτη, όσον αφορά την διοικητική δικαιοσύνη, σύμφωνα με το πόρισμα της ομάδας εργασίας του ΣτΕ.

Σύμφωνα με αυτό, όπως αναφέρει ο δικηγορικός σύλλογος Κορίνθου, προτείνεται – μεταξύ άλλων – η μετατροπή του διοικητικού πρωτοδικείου της Κορίνθου, καθώς και του διοικητικού εφετείου της Τρίπολης σε δικαστήρια τηλεματικής.

Επίσης, προτείνεται η συγχώνευση της εφετειακής περιφέρειας Τρίπολης με την εφετειακή περιφέρεια Πάτρας.