Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Κορινθίων

48

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 28 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Κορινθίων και των νομικών του Προσώπων σύμφωνα με την αριθμ. 34574/5-7-2018 ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Εξαίρεση ή μη αιγιαλού/ων που βρίσκονται στα όρια του Δήμου μας για ειδικούς λόγους, από διαδικασίες που αφορούν απλή χρήση τους.
3. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών
4. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΚΑΛΙΟΥ»
5. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Κ. ΣΟΦΙΚΟΥ»
6. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»
7. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 2013»
8. Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων ΚΟΚ
9. Αίτημα συνδημότη μας για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο

  

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here