Παρουσία Περιφερειάρχη Ξεκίνησε η Λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Σπαθοβουνίου – βίντεο

231

Ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα 4 Ιουλίου η σταδιακή λειτουργία του ΣΜΑ
(Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων) στο Σπαθοβούνι,
με τον προγραμματισμό να προβλέπει ότι μέχρι τις 8 Αυγούστου όλοι οι δήμοι της Κορινθίας
θα προωθούν μέσω του εν λόγω ΣΜΑ τα απορρίμματά τους προς Παλαιόχουνη.