Περιφέρεια Πελοποννήσου-1.200.000 ευρώ για την αναβάθμισης δύο κτηρίων της Μητρόπολης Κορίνθου

206

H Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενέκρινε το πρακτικό 1 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του με προϋπολογισμό 1.200.000 ευρώ έργου επανάχρησης, εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης δύο κτηρίων της Μητρόπολης Κορίνθου (Βιβλιοθήκη και Εκθετήριο) για την ανάδειξή τους ως Πνευματικά Κέντρα.