Ποιοι αποκλείονται από τη ρύθμιση των 120 δόσεων – Τι πρέπει να προσέξετε

66

ο πολυαναμενόμενο νομοσχέδιο για την ρύθμιση των οφειλών σε ΔΟΥ και ασφαλιστικά ταμεία θα ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής ενώ οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες που θα ταχθούν για την εφαρμογή του νόμου θα μπουν σε λειτουργία μέχρι την Παρασκευή 17 Μαΐου.

Αρχικά επισημαίνεται ότι η δυνατότητα ένταξης στην ρύθμιση των 120 δόσεων δίδεται τόσο σε φυσικά, όσο και σε νομικά πρόσωπα, για οφειλές ληξιπρόθεσμες έως την 31-12-2018 και θα διαρκέσει για τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία, μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2019, ενώ για τα χρέη προς την εφορία μέχρι 26 Ιουνίου 2019.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι οφειλέτες που επιθυμούν να ενταχθούν στο ρυθμιστικό πλαίσιο είναι τα ακόλουθα:

  • Οι οφειλέτες έναντι των ασφαλιστικών ταμείων χρησιμοποιώντας τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ, θα εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ, όπου θα ενημερώνονται για το ύψος της οφειλής τους, το «κούρεμα» της βασικής οφειλής (έως 55%) και των προσαυξήσεων (85%) καθώς και το τελικό απομειωμένο ποσό που θα πρέπει να καταβάλουν, τον αριθμό των μηνιαίων δόσεων και το ύψος αυτών. Οι οφειλέτες, εφόσον αποδέχονται το ύψος της μειωμένης οφειλής, ηλεκτρονικά προβαίνουν σε αποδοχή της ρυθμιστικής πρότασης της οφειλής του, ενώ η ρύθμιση ενεργοποιείται με την πληρωμή της πρώτης δόσης και παραμένει σε ισχύ όσο οι οφειλέτες παραμένουν συνεπείς.
  • Οι οφειλέτες έναντι της εφορίας θα εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ με τους κωδικούς του taxis, θα ενημερώνονται αρχικά για το ύψος της οφειλής και των προσαυξήσεων αυτής και αφού δηλώσουν το ύψος του εισοδήματός τους και την οικογενειακή τους κατάσταση, θα ενημερώνονται για τον αριθμό των δόσεων και την ελάχιστη καταβαλλόμενη μηνιαία δόση, Οι οφειλέτες έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν την καταβολή μικρότερου αριθμού δόσεων μεγαλύτερου χρηματικού ποσού στοχεύοντας στην μελλοντική ελάφρυνση τους λόγω της επιβολής τοκοφορίας της τάξεως 5%, που θα εφαρμοστεί σε οφειλές άνω των 3.000 ευρώ. 

Σύμφωνα με την νομοθετική πρόβλεψη :

  • Η ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη στο Δημόσιο παρέχεται μόνο σε οφειλέτες με ετήσιο εισόδημα έως 10.000 ευρώ, ενώ για οφειλέτες με ετήσιο εισόδημα άνω των 10.000 ευρώ θα εφαρμοστεί προοδευτικός συντελεστής υπολογισμού του αριθμού των μηνιαίων δόσεων σε συνάρτηση με την οφειλή, καθώς και της οικογενειακής τους κατάστασης και τον αριθμό των τέκνων τους.
  • Όσοι οφειλέτες είχαν υπαχθεί και εξυπηρετούν με συνέπεια την προγενέστερη ρύθμιση των 100 δόσεων δεν εντάσσονται στην εν λόγω ρύθμιση για το ανεξόφλητο οφειλόμενο ποσό. Μόνο σε περίπτωση διακοπής της καταβολής των μηνιαίων δόσεων αυτής έως 5 Μαΐου 2019, δύνανται να επαναρυθμίσουν την ανεξόφλητη εναπομείνασα οφειλή τους και να την εντάξουν στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο
  • Όσοι οφειλέτες καταδικάστηκαν για λαθρεμπορία ή φοροδιαφυγή δεν δικαιούνται ένταξης στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο
  • Όσοι οφειλέτες έχουν ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και έχει οριστικοποιηθεί η αίτηση τους δεν δικαιούνται ένταξης στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο
  • Η προβλεπόμενη μηνιαία δόση των 30 ευρώ μηνιαίως καταλείπει εκτός ρύθμισης 120 δόσεων , τους οφειλέτες χρηματικού ποσού κατώτερου των 3.600 ευρώ, οι οποίοι δύνανται να ρυθμίσουν την οφειλή τους σε μικρότερο αριθμό δόσεων
  • Οφειλές νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα από τακτική αιτία όπως είναι ο φόρος εισοδήματος, ο ΕΝΦΙΑ κ.α. θα ρυθμίζονται σε μηνιαίες δόσεις που θα ανέρχονται το μέγιστο έως 18
  • Οφειλές νομικών προσώπων από έκτακτη αιτία, όπως ο φόρος κληρονομιάς ή από φόρους που καταβάλλονται εφάπαξ, θα ρυθμίζονται σε μηνιαίες δόσεις που θα ανέρχονται το μέγιστο έως 30.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδείξουν όσοι τύχουν ένταξης στην προσεχή ρύθμιση οφειλών τους και τούτο διότι η μη καταβολή δύο συνεχόμενων μηνιαίων δόσεων ή η καθυστέρηση καταβολής των δύο τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα θα καθιστά αυτούς έκπτωτους. Επιπρόσθετα, εκτός ρύθμισης θα καθίστανται, όσοι δεν υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος και τις προβλεπόμενες δηλώσεις ΦΠΑ καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης και μέχρι την εξόφλησή της εντός τριών μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους ή εντός τριών μηνών από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση εφόσον η προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει πριν από την υπαγωγή σε αυτή, καθώς και όσοι υποπέσουν σε φορολογική παράβαση μη πληρωμής φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ και παραβάσεις φοροδιαφυγής, ή δεν εξοφλήσουν ή τακτοποιήσουν τις οφειλές τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης και εντός διμήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους ή εντός διμήνου από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση του παρόντος, εφόσον η προθεσμία καταβολής τους έχει παρέλθει πριν από την υπαγωγή σε αυτή. Σε περίπτωση έκπτωσης από την ρυθμιστική διαδικασία θα λαμβάνει χώρα αναβίβαση των διαγραφέντων ποσών των προσαυξήσεων.

Τέλος πρέπει να υπομνησθεί ότι, σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της φορολογικής οφειλής, η απαλλαγή των προσαυξήσεων θα ανέρχεται σε ποσοστό 100% ενώ η επιλογή μικρότερου αριθμού μηνιαίων δόσεων από τον προτεινόμενο από την φορολογική διοίκηση θα επιφέρει απομείωση των προσαυξήσεων και των τόκων έως και ποσοστό 90%. Όμως η επιλογή εξάντλησης του προτεινόμενου από την φορολογική διοίκηση αριθμού των δόσεων θα επιφέρει διαγραφή προσαυξήσεων της τάξεως του 10%

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here