“Πολυθεσίτης” ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Κορίνθου Βασίλης Γεώργαρης… διορίστηκε και Αντιπρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου

341

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Κορινθίων Νέος αντιπρόεδρος ορίσθηκε ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου Βασίλης Γεώργαρης.

Ο κ. Λουζιώτης επικαλέσθηκε φόρτο εργασίας!