Με μία τεράστια πορεία κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για την φοιτητική εξέγερση του 1973.

Η συνέχεια εδώ