Προσωπικός γιατρός: Οι «ποινές» για όσους δεν τον επιλέξουν

685

Προσωπικός γιατρός: Σημαντικές είναι οι αλλαγές που φέρνει το υπουργείο Υγείας με το νομοσχέδιό του για τον προσωπικό γιατρό, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή.

Η συνέχεια εδώ