ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΚΑ ΑΘΙΚΙΩΝ – ΑΛΑΜΑΝΟ

369

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΚΑ ΑΘΙΚΙΩΝ – ΑΛΑΜΑΝΟ.