Με θέμα την παρουσίαση του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/ 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ / CLLD–LEADER Βόρειας Πελοποννήσου

O Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας, κ. Παναγιώτης Πιτσάκης σας προσκαλεί στην
δωρεάν ενημερωτική e-ημερίδα με θέμα την παρουσίαση του Προγράμματος  CLLD –
LEADER Υπο-Μέτρο 19. «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής
Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» που συνδιοργανώνει με την ΑΝΒΟΠΕ
ΑΕ  Πελοποννήσου και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Απριλίου 2021 στις στις 18:30.

Στο πλαίσιο της παρούσας 2ης πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις
ιδιωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής
οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.

Σε ποιους απευθύνεται:
Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που συνίστανται από Φυσικά ή Νομικά
πρόσωπα (με εξαίρεση αυτές που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας
αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας). Περιλαμβάνονται και οι κατά κύριο επάγγελμα
αγρότες ως φυσικά πρόσωπα, (κατά την εξειδίκευση που γίνεται αναλυτικά ανά υπό-δράση
στην Πρόσκληση και στον Οδηγό ΙΙ_2 που την συνοδεύει).

Περίοδος υποβολής:
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης :  14/04/2021 – ώρα  13:00.
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης :  18/06/2021 – ώρα 15:00.

Ποσοστό ενίσχυσης: 50% έως 65% (κατά την εξειδίκευση που γίνεται αναλυτικά ανά υπό-
δράση)
Περιοχές Εφαρμογής:  Σε όλη την περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος
CLLD–LEADER Βόρειας Πελοποννήσου, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στην 2η
Πρόσκληση.

Επενδυτικό Σχέδιο:
Για τις επιλέξιμες δαπάνες ανά υπό-δράση, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στη
αναλυτική 2 η Πρόσκληση, το συνολικό επιλέξιμο κόστος ανά προτεινόμενη πράξη θα
μπορεί να είναι μέχρι 600.000€ (στις περιπτώσεις ενισχύσεων με βάση τον Καν (ΕΕ)
1407/2013, η επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 € ανά τριετία).

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί αναλυτικά η πρόσκληση του Προγράμματος, θα
πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom και είναι ΔΩΡΕΑΝ.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους εδώ
https://forms.gle/UuCmj9WHXLy1D2JT6 έως την Τρίτη 6 Απριλίου για να τους αποσταλεί
το link της τηλεδιάσκεψης.
Περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ ή επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα
2741024464 (924, 923)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ερμού 2, 20131, Κόρινθος / 27410-24464 (933)
media@korinthiacc.gr / www.korinthiacc.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *