Πρώτη πολιτική εκδήλωση του “κινήματος αλλαγής”στην Κόρινθο… χωρίς πολιτική “πυξίδα” βαδίζει στο πουθενά…!!!

72

Τήν πρώτη της πολιτική έκδηλωση πραγκατοποίησε προχθές, στή πόλι τής Κορίνθου τό ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ, μετά τήν συγκρότηση σέ σώμα τής ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ύστερα από τίς  είλημμένες αποφάσεις τού συνεδρίου τού περασμένου Μαρτίου ένεστώτος έτους.

Στήν όλη πολιτική εκδήλωση πού παρουσίασαν ό γραμματέας κ Δημήτρης Άγγελοπουλος καθώς καί ό Άναπληρωτής κ Άρης Σαισανάς, περεβρέθει σύσσωμη ή Νομαρχιακή Έπιτροπής Κορινθίας ΚΙΝΑΛ, όπως καί ή Νομαρχιακή ΠΑΣΟΚ.
Παρέστησαν επίσης ό υποψ. Δήμαρχος Κορινθίων κ Νίκος Σταυρέλης, δημοτικοί σύμβουλοι τής μείζονος καί ελασσωνος περιοχής Κορινθίας.
Τό παρόν έδωσαν καί όλα τά στελέχοι τών κομμάτων καί τών σχηματισμών πού συναποτελούν τό ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ, καθώς καί πλήθος κόσμου.
Κύριος όμιλητής ήτο ό γιατρος κ Γιάννης Τούντας, άπό τά ιδρυτικά μέλη τού ΠΑΣΟΚ καί επικεφαλής τής «ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ».
Ό κ Τούντας στήν όμιλία του ανεφέρθει σέ όλα τά μείζονα καί ζέοντα θέματα τής πολιτικής επικαιρότητας, καθώς καί στή συμφωνία γιά τό λεγόμενο Σκοπιανό.
Ακολούθησε συζήτηση, τών παρισταμένων.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΓΑΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here