Πωλήσεις ακινήτων χωρίς ΦΠΑ έως το 2024

32

Χαμηλούς ή και μηδενικούς συντελεστές ΦΠΑ εξασφάλισε η Ελλάδα σε αρκετά προϊόντα στο πλαίσιο της συμφωνίας για την αναμόρφωση του φόρου

Η συνέχεια εδώ