Πόλη χωρίς νερό, Πόλη χωρίς μέλλον: Διαμαρτυρία – Συγκέντρωση των Κατοίκων του Ζευγολατιού

307

 

Ολοένα και μεγαλώνουν τα προβλήματα με το νερό στους δήμους  της Κορινθίας.

Η συνέχεια εδώ