Π.Πελοποννήσου-Εγκρίθηκε ο διαγωνισμός για το κτίριο «Γευμάτων Αγάπης» της Μητροπόλεως Κορίνθου 850.000,00 ευρώ

797

Σημαντικά Κορινθιακά  θέματα εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή.

Α) Έγινε αποδοχή της χρηματοδότησης, 5.000.000,00 ευρώ για την υλοποίηση της“Αξιοποίησης και ανάδειξης τουκαταργημένου δικτύου σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου – Βέλου σε περιβαλλοντικό πάρκο».

Β) Κατόπιν προσκλήσεως ολοκληρώθηκε η διαδικασία διαπραγμάτευσης, με μειοδότηση για την μεταφορά των μαθητών, για το σχολικό έτος 2022-2023.

Γ) Εγκρίθηκε η διαδικασία διαγωνισμού για το γήπεδο των Αρχαίων Κλεωνών, προϋπολογισμού 250.000,00 ευρώ.

Δ) Εγκρίθηκε η κατακύρωση του διαγωνισμού για το κτίριο των «Γευμάτων Αγάπης», της Μητροπόλεως Κορίνθου, προϋπολογισμού 850.000,00 ευρώ.