Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα-στα”Praktiker Hellas”

18

«καλούμε όλους τους εργαζόμενους στην επιχείρηση Praktiker να συμμετέχουν μαζικά στην απεργία που προκήρυξε το σωματείο μας…

Η συνέχεια εδώ