Ο Θεόδωρος Σεργεντάνης στη Νέα Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας

661

4 Κορίνθιοι στη Νέα Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας.