Στην Αποστόλου Παύλου από αύριο 6 Νοεμβρίου η Λαϊκή Αγορά της Κορίνθου

58

Σας ανακοινώνουμε ότι η Λαϊκή Αγορά Κορίνθου από το Σάββατο 06 Νοεμβρίου
2021 θα λειτουργεί στον χειμερινό χώρο , στην Οδό Αποστόλου Παύλου.
Σε εφαρμογή της ΚΥΑ 66436/24-10-2021 (ΦΕΚ 4919 τ. Β’) επισημαίνουμε:
Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται στο 1 μέτρο με
τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.
Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας για πωλητές και καταναλωτές.
Είναι υποχρεωτική η απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των καταναλωτών .
Είναι υποχρεωτική για τους συμμετέχοντες στην Λαική Αγορά, η πραγματοποίηση
αυτοδιαγωνιστικού ελέγχου (self-test) ή rapid test τουλάχιστον μία (1) φορά
την εβδομάδα ή η επίδειξη πιστοποιητικού νόσησης ή του πιστοποιητικού
εμβολιασμού τα οποία θα πρέπει να ισχύουν .
Είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου διαλύματος
περιεκτικότητας άνω του εβδομήντα τοις εκατό (70%) για την αντισηψία χεριών
σε κάθε πάγκο .
Οι Πωλητές και οι καταναλωτές οφείλουν να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες
υγειονομικές διατάξεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της
λαϊκής αγοράς ,
Επισημαίνουμε ότι η μη συμμόρφωση στις προαναφερόμενες υποχρεώσεις
δύναται να επιφέρει κυρώσεις και πρόστιμα από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου.
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΛΛΙΑ