Στην πρώτη θέση της παιδικής παχυσαρκίας η Ελλάδα – Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το βάρος

150
Child eating unhealthy diet as a side view of a fat kid with the stomach made from junk food as soda burgers and french fries as a youth medical nutrition issue with 3D illustration elements.

Τριπλασιάστηκε τα τελευταία σαράντα χρόνια το πρόβλημα της παχυσαρκίας στον πλανήτη.

Και στην Ελλάδα το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο, καθώς είναι πρώτη στην ΕΕ στην παιδική παχυσαρκία, και στις πρώτες θέσεις στην παχυσαρκία των ενηλίκων.