Στον αέρα οι διεκδικήσεις 470.000 υπαλλήλων μετά τη “βόμβα” του ΣτΕ – Ποιοι κινδυνεύουν να επιστρέψουν τα επιδόματα

46

Τέλος στις διεκδικήσεις των επιδομάτων εορτών και αδείας και σε απαιτήσεις για καταβολή αναδρομικών ύψους άνω του 1,4 δισ. ευρώ από εκατοντάδες χιλιάδες εν ενεργεία υπαλλήλους και λειτουργούς του Δημοσίου βάζει η νέα απόφαση-βόμβα της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία κρίθηκε συνταγματική η κατάργηση των συγκεκριμένων επιδομάτων που επιβλήθηκε από την 1η-1-2013 και είχε ως θύματα όσους υπαλλήλους και λειτουργούς του Δημοσίου ελάμβαναν μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές μέχρι 3.000 ευρώ.

Ανατροπή

Η απόφαση της Ολομέλειας ανατρέπει πλήρως την απόφαση του ΣΤ’ Τμήματος του ΣτΕ με την οποία είχε ανάψει το «πράσινο φως» για να ακυρωθούν ως «αντισυνταγματικές» οι διατάξεις της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, σύμφωνα με τις οποίες καταργήθηκαν πλήρως από την 1η-1-2013 το επίδομα εορτών Χριστουγέννων (Δώρο Χριστουγέννων) ύψους 500 ευρώ, το επίδομα εορτών Πάσχα (Δώρο Πάσχα) ύψους 250 ευρώ και το επίδομα θερινής αδείας ύψους 250 ευρώ, που χορηγούνταν σε 470.000 δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς με μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές (βασικούς μισθούς + επιδόματα) συνολικού ύψους μέχρι 3.000 ευρώ, υπολογιζόμενες σε 12μηνη βάση.

Με την πλήρη κατάργηση των επιδομάτων εορτών και αδείας, κάθε ένας από τους 470.000 υπαλλήλους και λειτουργούς του Δημοσίου έχασε από 1.000 ευρώ το χρόνο κατά το χρονικό διάστημα από την 1η-1-2013 μέχρι και σήμερα. Δεδομένων ότι οι απαιτήσεις από το Δημόσιο παραγράφονται μετά την πάροδο τριετίας και ότι το ποσό που μπορούσαν να διεκδικήσουν οι θιγόμενοι ανέρχεται σε 470 εκατ. ευρώ ετησίως, το συνολικό ύψος των αναδρομικών το οποίο θα καλείτο να πληρώσει το Δημόσιο, αν η Ολομέλεια του ΣτΕ είχε κρίνει αμετάκλητα ότι η κατάργηση των επιδομάτων ήταν «αντισυνταγματική», υπερβαίνει τα 1,4 δισ. ευρώ για την τριετή περίοδο από τα μέσα του 2016 έως τα μέσα του 2019. Επιπλέον, οι θιγόμενοι θα μπορούν να διεκδικήσουν την καταβολή των συγκεκριμένων επιδομάτων από δω και στο εξής.

Επιστροφές…

Τώρα πλέον όλα αυτά τα δικαιώματα χάνονται. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όσοι δημόσιοι υπάλληλοι, κυρίως εργαζόμενοι σε δήμους, εισέπραξαν ήδη τα ποσά των Δώρων και μάλιστα με αναδρομικά κινδυνεύουν τώρα να βρεθούν αντιμέτωποι με διεκδικήσεις από την πλευρά του Δημοσίου και να κληθούν να επιστρέψουν τα χρήματα που έλαβαν. Συγκεκριμένα, η επαναφορά των επιδομάτων εορτών και αδείας -και μάλιστα με αναδρομική ισχύ- έχει γίνει ήδη πράξη από πολλούς μεγάλους δήμους της χώρας για χιλιάδες υπαλλήλους τους. Κι αυτό διότι είχαν εκδοθεί ήδη πολλές πρωτόδικες αποφάσεις Ειρηνοδικείων και άλλων δικαστηρίων με τις οποίες είχαν γίνει δεκτές προσφυγές δημοτικών υπαλλήλων για την επαναχορήγηση των συγκεκριμένων επιδομάτων και πολλοί δήμοι, κάνοντας χρήση σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων, δεν άσκησαν εφέσεις επί των αποφάσεων αυτών αλλά επέλεξαν να τις εκτελέσουν.

Ποιους αφορά

Βάσει της απόφασης της Ολομέλειας του ανωτάτου δικαστηρίου, παύουν πλέον να είναι δικαιούχοι επιδομάτων εορτών και αδείας:

1 Οι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, που από τον Οκτώβριο του 2011 έως την 31-12-2015 αμείβονταν με το ενιαίο μισθολόγιο του Ν. 4024/2011 και από την 1η-1-2016 μέχρι και σήμερα αμείβονται με το ενιαίο μισθολόγιο του Νόμου 4354/2015. Στους υπαλλήλους αυτούς περιλαμβάνονται:

* Ολοι οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου που υπηρετούν στα υπουργεία, στην Προεδρία της Δημοκρατίας, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές (ΑΔΑ) που δεν έχουν νομική προσωπικότητα και στη Βουλή των Ελλήνων.

* Οι υπάλληλοι των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (ΑΔΑ) με νομική προσωπικότητα.

* Οι υπάλληλοι των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ).

* Οι υπάλληλοι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και δεύτερου βαθμού (δήμοι – περιφέρειες).

* Οι υπάλληλοι των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ),

* Οι υπάλληλοι των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) που ανήκουν στο κράτος ή σε ΝΠΔΔ ή σε ΟΤΑ -κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους (τα συγκεκριμένα κριτήρια πρέπει να λειτουργούν σωρευτικά)- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται και τα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας.

* Οι υπάλληλοι των Δημοσίων Επιχειρήσεων, Οργανισμών και Ανώνυμων Εταιριών.

* Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (μόνιμοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι).

* Οι υπάλληλοι της Γραμματείας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, των Εμμισθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων της χώρας.

* Οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου και οι μόνιμοι αγροτικοί ιατροί.

* Οι υπάλληλοι των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) και Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ), της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και της Ενωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ).

* Οι υπάλληλοι των Γενικών και Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων.

* Το προσωπικό των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, των εξομοιούμενων προς αυτά των λοιπών εκκλησιών, δογμάτων και γνωστών θρησκειών, που επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

2 Οι λοιποί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου:

* Οι αμειβόμενοι με ειδικά μισθολόγια, δηλαδή οι στρατιωτικοί, οι αστυνομικοί, οι πυροσβέστες, οι λιμενικοί, οι ιατροί του ΕΣΥ, οι καθηγητές ΑΕΙ και ΤΕΙ, οι ερευνητές, οι διπλωματικοί υπάλληλοι για χρονικές περιόδους από την 1η-1-2013 και μετά, κατά τις οποίες οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές τους δεν υπερέβαιναν το ποσό των 3.000 ευρώ.

*Οι υπάλληλοι της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ).

Πηγή πληροφοριών εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here