Στον Ισθμό της Κορίνθου σήμερα 22 Ιουνίου το 90% των χωμάτων της κατακρήμνισης έχουν αφαιρεθεί-βίντεο

288

Αφού η Διώρυγα της Κορίνθου παρέμενε κλειστή από τις αρχές του 2021, λόγω της μεγάλης κατακρήμνισης χωμάτων στο πρανές της Πελοποννήσου, πλησιάζει η ώρα που θα επαναλειτουργήσει.

Ο καθαρισμός γίνεται ταυτόχρονα κι’ από τις δυο πλευρές με δύο συνεργεία. Εδώ βλέπουμε το συνεργείο της ΑΕΔΙΚ να μεταφέρει τα χώματα στον Σαρωνικό κόλπο.

πηγή-Μιχάλης Παπαμανωλάκης