Συγχαρητήρια στον Πολιτιστικό Σύλλογο “Βελλερεφων” Αρχαίας Κορινθου-φωτο

709

Οι όμορφες πολιτιστικές. εκδηλώσεις στον ιδανικό χώρο! Συγχαρητήρια στον Αθλητικό – Πολιτιστικό Σύλλογο “Βελλερεφων” Αρχαίας Κορινθου. Οι προσπάθειες αυτές, μόνο προσφέρουν στην τοπική κοινωνία!!