Πλήρη σύνταξη ΙΚΑ με 15ετία 4500 ένσημα

Σύνταξη ΙΚΑ με 15ετία 4500 ένσημα πλήρη ή μειωμένη
Οδηγός θεμελίωσης σύνταξης ΙΚΑ με 15ετία4500 ένσημα)

Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησηςδιαφοροποιούνται ανάλογα εάν πρόκειται για πλήρη σύνταξη ή μειωμένη. Παράλληλα, οι κατωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος διαμορφώνονται σύμφωνα με τους δυο πρόσφατους νόμους (Ν. 3863/2010 και Ν. 4093/2012) ως εξής:

> Χρονική περίοδος μέχρι 31.12.2012 (Ν. 3863/2010)

Πλήρης σύνταξη με 15ετία (4500 ημέρες ασφάλισης) ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (πλήρης σύνταξη)

Ημέρες ασφάλισης

Όρια ηλικίας

Ανδρες

Γυναίκες

Άνδρες

Γυναίκες

Μέχρι31.12.2010

4.500

4.500

65

60

2011

4.500

4.500

65

62

2012

4.500

4.500

65

63

2013

4.500

4.500

65

64

2014

4.500

4.500

65

65

Όσες γυναίκες έχουν συμπληρώσει την 31/12/2010 τις 4500 ημέρες ασφάλισης μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας τους και μάλιστα οποτεδήποτε.

Η πιο πάνω δυνατότητα προβλέπεται ρητά στη νομοθεσία σύμφωνα με την οποία κατά τα έτη συμπλήρωσης των απαιτούμενων συντάξιμων ετών «κλειδώνει» και το προβλεπόμενο τότε όριο ηλικίας συνταξιοδότησης (και κατά συνέπεια οι ασφαλισμένοι μπορούν να αποχωρήσουν οποτεδήποτε).

Σύμφωνα με το προϊσχύον, μειωμένη σύνταξη μπορούσε να καταβληθεί στους άνδρες με τη συμπλήρωση του 60ού έτους και για τις γυναίκες από τη συμπλήρωση του 55ου έτους ηλικίας.

Οι προϋποθέσεις μειωμένης σύνταξης με 15ετία διαμορφώθηκαν με τον Ν. 3863/2010 ως εξής:

Μειωμένη σύνταξη με 15ετία (4.500 ημέρες ασφάλισης) ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης

Ημέρες ασφάλισης

Όρια ηλικίας

Άνδρες

Γυναίκες

Άνδρες

Γυναίκες

Μέχρι31.12.2010

4.500

4.500

60

55

2011

4.500

4.500

60

56

2012

4.500

4.500

60

57

2013

4.500

4.500

60

58

2014

4.500

4.500

60

59

2015

4.500

4.500

60

60

Όσες γυναίκες έχουν συμπληρώσει την 31/12/2010 τις 4.500 ημέρες ασφάλισης μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους και μάλιστα οποτεδήποτε.

> Χρονική περίοδος από 1.1.2013 (Ν. 4093/2013)

Η εξέλιξη του ορίου ηλικίας πλήρους σύνταξης αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα:
Πλήρης σύνταξη με 15ετία (4.500 ημέρες ασφάλισης) ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΕΤΟΣ συμπλήρωσης του 60ού έτους της ηλικίας

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

που απαιτούνται για συνταξιοδότηση

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

που απαιτείται για πλήρη σύνταξη

2010

4.500

60

2011

4.500

61

2012

4.500

62

2013

4.500

67

Η εξέλιξη του ορίου ηλικίας για μειωμένη σύνταξη αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα:

Μειωμένη Σύνταξη με 15ετία (4.500 ημέρες ασφάλισης) ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΕΤΟΣ

συμπλήρωσης του 55ου έτους της ηλικίας

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

που απαιτούνται για συνταξιοδότηση.

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

που απαιτείται για μειωμένη σύνταξη

2010

4.500

55

2011

4.500

56

2012

4.500

57

2013

4.500

62

Περαιτέρω διευκρινίσεις
•    Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος επέρχεται μόνο με τη συμπλήρωση των κατά περίπτωση απαιτούμενων συντάξιμων ετών, ενώ η συμπλήρωση του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας δεν επιδρά στη θεμελίωση αλλά στον χρόνο έναρξης καταβολής της σύνταξης.
•    Οι ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν τα απαιτούμενα συντάξιμα έτη συνταξιοδοτούνται με τα όρια ηλικίας που προβλέπονται κατά τον χρόνο συμπλήρωσης των συντάξιμων ετών και όχι με τα ηλικιακά όρια που θα ισχύσουν κατά τον χρόνο που θα επιλέξουν να συνταξιοδοτηθούν.
•    Οι ασφαλισμένες που είχαν θεμελιώσει δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος μέχρι και 31.12.2010 (δηλαδή που είχαν συμπληρώσει μέχρι αυτή την ημερομηνία τουλάχιστον το 55ο έτος της ηλικίας και 4.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες και 100 τουλάχιστον ανά έτος την τελευταία 5ετία), διατηρούν ως προς τη λήψη πλήρους σύνταξης το 60ό έτος της ηλικίας.
•    Για τη λήψη μειωμένης σύνταξης, απαιτείται η πραγματοποίηση τουλάχιστον 100 ημερών ασφάλισης ανά έτος την τελευταία 5ετία πριν από την υποβολή της αίτησης για σύνταξη.
•    Για τον υπολογισμό του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης (ενσήμων) είναι δυνατός ο συνυπολογισμός πλασματικών χρόνων με εξαγορά ή αναγνώριση. (Βλέπε «Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης»)

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *