Τα επτά SOS για τη μεταβολή ακινήτων στο Ε9

27

Άνοιξε η εφαρμογή για υποβολή δηλώσεων Ε9 που αφορούν από 1/1/2019. Οι φορολογούμενοι που έχουν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους θα πρέπει εντός 30 ημερών από τη σύνταξη του σχετικού συμβολαίου να δηλώσουν τη μεταβολή στο Taxisnet και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική εφαρμογή Περιουσιολογίου. Η διαδικασία για την υποβολή δήλωσης Ε9 γίνεται εφόσον ακολουθηθούν συγκεκριμένα βήματα από τους φορολογούμενους. Όσοι δεν εκπληρώσουν τη σχετική υποχρέωση εντός της προθεσμίας των 30 ημερών βρίσκονται αντιμέτωποι με την επιβολή προστίμου ύψους 100 ευρώ.

Αναλυτικά:

1.Αρχικά θα πληκτρολογήστε Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ( Taxisnet)www.gris.gr και στη συνέχεια θα κλικάρετε στην επιλογή “ Ο λογαριασμός μου “ ακριβώς όπως βλέπετε στην εικόνα που ακολουθεί και όπως σας δείχνει το βελάκι.

2. Κατόπιν με τους κωδικούς πρόσβασης θα κάνετε είσοδο στη εφαρμογή.

3. Στη συνέχεια των εφαρμογών του λογαριασμού σας θα πρέπει να κλικάρετε ,ακριβώς όπως φαίνεται ;ς; με το βελάκι παρακάτω , στις “ Δηλώσεις Περιουσιολογίου E9”.

4.Aμέσως μετά επιλέγετε “ Eίσοδο “ στο Περιουσιολόγιο.

5. Εδώ πλέον έχετε τη δυνατότητα, εφόσον απάνω αριστερά επιλέξετε το έτος που επιθυμείτε να μεταβάλετε, να προχωρήσετε σε δήλωση ενός νέου ακινήτου ή οικοπέδου, μεταβολή ή διαγραφή αυτού από τον Πίνακα 1 ή εάν επιθυμείτε να προχωρήσετε στις ενέργειες αυτές για ένα γήπεδο από τον πίνακα 2, επίσης δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους φορολογούμενους να προσθέσουν κάποιες ιδιαίτερες σημειώσεις που ίδιοι επιθυμούν και θεωρούν απαραίτητες να αναφέρονται στη δήλωση τους Ε9.

Με την επιλογή της οριστικής υποβολής , ολοκληρώνουμε τη διαδικασία και αντίστοιχα με την επιλογή της ακύρωσης, ακυρώνουμε όποια ενέργεια έχουμε ξεκινήσει. Και στην επιλογή της προεπισκόπησης έχουμε τη δυνατότητα να δούμε την περιουσιακή μας κατάσταση , όπως έχει διαμορφωθεί έως τώρα.

6. Έστω λοιπόν ότι θέλουμε να κάνουμε εισαγωγή ενός νέου ακινήτου που αγοράσαμε 10/1/2019

– Θα πρέπει εντός 30 ημερών να γίνει ενημέρωση του Ε9 για το συγκεκριμένο ακίνητο, διαφορετικά, αν περάσει διάστημα των 30 ημερών, η ενημέρωση θα είναι εκπρόθεσμη και θα βεβαιωθεί στο ΑΦΜ σας πρόστιμο 100 ευρώ.

– 30 ημέρες είναι το μέγιστο όριο για τη μεταβολή του Ε9 από την ημερομηνία υπογραφής συμβολαιογραφικών πράξεων που τροποποιούν την περιουσιακή τους κατάσταση προκειμένου να μην μας βεβαιωθεί πρόστιμο.

– Διαφορά ως προς τον χρόνο υποβολής εμπρόθεσμης δήλωσης Ε9 υπάρχει στις περιπτώσεις κληρονομιάς. Η προθεσμία των 30 ημερολογιακών ημερών εδώ αρχίζει από τη λήξη της προθεσμίας αποποίησης της κληρονομιάς.

Βεβαίως πρέπει να γνωρίζουμε ότι η προθεσμία αποποίησης είναι για κατοίκους ημεδαπής 4 μήνες από τη ημερομηνία θανάτου ή τη δημοσίευση της διαθήκης και για κατοίκους αλλοδαπής ή αν ο κληρονόμος ζούσε στο εξωτερικό 12 μήνες από την ημερομηνία θανάτου ή τη δημοσίευση της διαθήκης. Η ύπαρξη διαθήκης ανανεώνει την τετράμηνη προθεσμία αποποίησης και για τους εξ αδιαθέτου κληρονόμους που περιλαμβάνονται σε αυτή.Το σύστημα θα μας ζητήσει αριθμό συμβολαίου, ημερομηνία και ΑΦΜ συμβολαιογράφου .Από τη ημερομηνία του συμβολαίου θα κριθεί εάν η μεταβολή του Ε9 που επιθυμούμε να κάνουμε, εισάγοντας ένα νέο ακίνητο , είναι εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη . Στη συνέχεια θα πρέπει με μεγάλη προσοχή και με βάση τα στοιχεία που αναγράφονται στο συμβόλαιο μας να ενημερώσουμε όλα τα παρακάτω πεδία που βλέπετε στις εικόνες πάνω και κάτω.

7.- Εντοπίστε το ακίνητο σας

-Μην ξεχνάτε να χρησιμοποιήσετε και τον χάρτη της εφαρμογής

– Προσοχή στο πλήθος των προσόψεων

– Να δηλώσετε το σωστό οικοδομικό τετράγωνο

-Σωστό όροφο και τετραγωνικά

– Σωστή κυριότητα και ποσοστό ιδιοκτησίας

-Μην ξεχνάτε τον αριθμό παροχής ρεύματος

– και δηλώσετε όλες τις ιδιαίτερες συνθήκες που ενδεχομένως να χαρακτηρίζουν την περιουσία σας.

Σε περίπτωση που επιθυμούμε να εισάγουμε ένα νέο γήπεδο , τότε θα πρέπει η εφαρμογή να ενημερωθεί με προσοχή στα επόμενα πεδία.

Και εδώ όλα τα πεδία πρέπει να ενημερωθούν αποκλειστικά και μόνο με βάση τα χαρακτηριστικά του γηπέδου ακριβώς έτσι όπως αναφέρονται στο συμβόλαιο μας.

Στην περίπτωση κατά την οποία έχουμε μεταβολή κάποιου ακινήτου που έχουμε στην κατοχή μας , θα πρέπει να επιλέξουμε “ Μεταβολή ..” και κατόπιν να τροποποιήσουμε μόνο τα περιγραφικά στοιχεία για τα οποία απαιτείται αλλαγή.Οποιαδήποτε ενέργεια γίνει αποθηκεύεται προσωρινά .Όταν πλέον ολοκληρώσετε τις μεταβολές που επιθυμείτε στην περιουσιακή κατάσταση, ελέγξτε το πώς έχει διαμορφωθεί μέσω της “ Προεπισκόπηση περιουσιακής κατάστασης “.

Με πληροφορίες από εφημερίδα ” Ημερησία”

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here