ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΜΕΛΩΝ Ε.Κ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ

(που έχουν δικαίωμα ψήφου στις αρχαιρεσίες της 7/11/21)

Συναδέλφισσες,  Συνάδελφοι,

                                              Η Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέχτηκε από τη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των σωματείων-μελών του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου την 31 Οκτωβρίου 2021 προκειμένου να διενεργήσει αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοίκησης, Ελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων για το Συνέδριο της Γ.Σ.Ε.Ε., ανακοινώνει τα εξής:

  1. Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν στις 7/11/2021 ,ημέρα Κυριακή και από ώρες 8:00 π.μ. έως 17:00 μ.μ. στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου, οδός Κολοκοτρώνη αριθ. 54 στη Κόρινθο.
  2. Οι υποψηφιότητες συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψηφίων για την εκλογή τους στα παραπάνω όργανα θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Ε.Κ.Κορίνθου καθημερινά κατά τις ώρες λειτουργίας της .Η υποβολή των υποψηφιοτήτων λήγει την Πέμπτη 4/11/2021 και ώρα 18:00μ.μ.,οι οποίες και θα παραληφθούν από την Εφορευτική Επιτροπή προκειμένου σύμφωνα προς το καταστατικό του Κέντρου να προχωρήσει στον έλεγχο των υποψηφιοτήτων και στην ανακοίνωση των συνδυασμών.
  3. Προκειμένου οι αντιπρόσωποι να πάρουν μέρος στην ψηφοφορία της 7/11/2021 ημέρα Κυριακή και από ώρες 8:00 έως 17:00 , θα πρέπει απαραίτητα να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα και το Εκλογικό Συνδικαλιστικό τους Βιβλιάριο. ΄Οσοι δεν έχουν εκλογικό συνδικαλιστικό βιβλιάριο θα έχουν μαζί τους το ατομικό Βιβλιάριο υγείας.

          Τέλος Καλούμε όλους τους αντιπροσώπους ,που έχουν δικαίωμα ψήφου να προσέλθουν στη ψηφοφορία της 7/10/2021 για την εκλογή των παραπάνω οργάνων .-

                                               Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ