Της δικαιοσύνης “ήλιε, λιγναδιστέ”

760

Στην «Πολιτεία» του Πλάτωνα ένα από τα θέματα που εξετάζονται είναι η έννοια της δικαιοσύνης.

Η συνέχεια εδώ