Τι απέγινε ο Γ.Καΐλης: Ο φοιτητής που είχε γράψει στην πύλη του Πολυτεχνείου τα συνθήματα που έμειναν στην Ιστορία…

28

Στις 22 Φεβρουαρίου 1974, τρεις μήνες μετά την εισβολή του τανκ στο Πολυτεχνείο, σε ένα οικόπεδο της οδού Βαλτετσίου, δίπλα σε μια νεοανεγειρόμενη οικοδομή της Αθήνας..

Η συνέχεια εδώ