Το δημόσιο ΚΤΕΟ Λεχαίου που “χρυσοπληρώσαμε” το μετατρέπουν σε αποθήκες υλικού της Π.Ε.Κορινθίας

88
Αξιοποίηση εγκαταστάσεων ΚΤΕΟ Κορινθίας στο Λέχαιο για την στέγαση υπηρεσιών της ΠΕ Κορινθίας