Το Επιμελητήριο Κορινθίας παρών σε όλες τις εκδηλώσεις για την προώθηση της επιχειρηματικότητας

262

Στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ παρουσία του Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου
Μητσοτάκη, παρευρέθηκε την Πέμπτη 16 Ιουνίου ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου
Κορινθίας, κος Παναγιώτης Λουζιώτης μαζί με τον Αντιπρόεδρο του
Επιμελητηρίου Κορινθίας, κ. Σωτήρη Μουρίκη.

Στην εκδήλωση συζητήθηκαν
βασικές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας και του σύγχρονου
επιχειρηματικού κόσμου, μέσα από τρεις διαφορετικές οπτικές γωνίες: την πλευρά
του Κράτους, την πλευρά της διεθνούς επιχειρηματικότητας και την πλευρά της
ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας.

Την Παρασκευή 17 Ιουνίου ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας, κος
Παναγιώτης Λουζιώτης μαζί με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Καιλάνη,
κ. Γεώργαρη, κ. Γαιτάνο, κ. Κουκουλάκη, κ. Σουφρίλα συμμετείχαν στο άνοιγμα
των εργασιών του Αναπτυξιακού Συνεδρίου για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, που
διεξήχθει στην Καλαμάτα στο Μέγαρο Χορού, με τίτλο «Τι ΝΕΟ φέρνει το ΝΕΟ
ΕΣΠΑ 2021-2027».