Το Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου σας προσκαλεί στα εγκαίνια της ψηφιακής έκθεσης «Σάλπισμα Ελευθερίας»

266

Το Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου Β. Πετρόπουλου-Παν. Γαρταγάνη σας προσκαλεί
στα εγκαίνια της ψηφιακής έκθεσης «Σάλπισμα Ελευθερίας», στην οποία παρουσιάζονται
τεκμήρια του Αγώνα της Ανεξαρτησίας από τη συλλογή Νικήτα Γ. Σταυρινάκη & Ευαγγελίας Ν.
Σταυρινάκη.

Η συνέχεια εδώ