Τροχαίο στη γέφυρα του Ισθμού μόλις είχε σχολάσει από την δουλειά του-φωτο

447

Τροχαίο στη γέφυρα του Ισθμού μόλις είχε σχολάσει από την δουλειά του.