ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

557
ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
Το σχολικό έτος 2022-2023 λειτουργεί για 5η χρονιά το γραφείο Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Σταδιοδρομίας στο χώρο των Κοινωνικών Φροντιστηρίων με στόχο την υποστήριξη και βοήθεια μαθητών Γυμνασίου-Λυκείου, γονέων πολιτών.
ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
-Ατομική και Ομαδική Συμβουλευτική
-Αυτογνωσία- Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού
-Πληροφόρηση για την σταδιοδρομία και την αγορά εργασίας
-Συμβουλευτική και ενημέρωση για τον επαγγελματικό
προσανατολισμό σε συλλόγους γονέων ή ατομικά σε γονείς.
-Εργαστήρια διαχείρισης χρόνου-άγχους εξετάσεων
-Προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων για μαθητές
-Υποστήριξη φοιτητών, εργαζομένων σε θέματα σπουδών
και σταδιοδρομίας
-Υποστήριξη και ενδυνάμωση ανέργων πολιτών
Το γραφείο Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Σταδιοδρομίας λειτουργεί κάθε Τρίτη και Πέμπτη 4-7 μμ κατόπιν συνεννόησης και παρέχει δωρεάν όλες τις Υπηρεσίες του.
Τηλέφωνο Γραμματείας: 2741022321 μετά τις 16:00