Υπάρχουν και “αυτοί”οι Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Κορινθίων που προσπαθούν με μικρά έργα μεν αλλά χωρίς λόγια-φωτο

1817
Υπάρχουν και “αυτοί”οι Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Κορινθίων που προσπαθούν με μικρά έργα μεν αλλά χωρίς λόγια.
Κοινή δράση Υπηρεσίας Πρασίνου & Υπηρεσίας Καθαριότητας –
Πλατεία Ηλιοπούλου , Παρκάκι έναντι Νοσοκομείου και Οδός Λ.Ιωνίας.