Υπέροχο Ντοκιμαντέρ του Σ.Π.Ο.Α.Κ. με τίτλο: Προορισμός: Κορινθιακός Κόλπος”

284

Με την υπ’ αριθ. 13/21 απόφαση του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ., στα πλαίσια της κοινής
προσπάθειας για ανάδειξη και τουριστική προβολή των φυσικών, ιστορικών και
πολιτιστικών αξιοθέατων των Δήμων-Μελών του Σ.Π.Ο.Α.Κ., εγκρίθηκε η δημιουργία
και προβολή μέσα από τα ΜΜΕ και τα λοιπά μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενός
ντοκιμαντέρ, που θα αναδεικνύει το σύνολο της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Η συνέχεια εδώ