Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στα Εξαμίλια – έχουν καεί 12 στρέμματα γης

270
ÐõñêáãéÜ óôçí ðåñéï÷Þ Êå÷ñéÝò Êïñéíèßáò ôçí ÐÝìðôç 9 Éïõëßïõ 2020. Ç öùôéÜ, êáßåé ÷áìçëÞ âëÜóôçóç åíþ ãéá ôçí êáôÜóâåóÞ ôçò åðé÷åßñçóáí 79 ðõñïóâÝóôåò ìå 18 ï÷Þìáôá, 3 ïìÜäåò ðåæïðüñùí ôìçìÜôùí, 2 áåñïóêÜöç êáé 1 åëéêüðôåñï. (EUROKINISSI/ÂÁÓÉËÇÓ ØÙÌÁÓ)

Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά στα Εξαμίλια, στη διασταύρωση για την Αρχαία Κόρινθο, που ξέσπασε πριν από δύο ώρες περίπου. Έχει καεί πάντως μεγάλη αγροτική έκταση με ελιές και ξερά χόρτα.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για να μην επεκταθεί η φωτιά προς την Αρχαία Κόρινθο. Συγκεκριμένα 5 οχήματα και δύο αξιωματικοί, ενώ συνδράμουν εθελοντές από το Εθελοντικό Κορίνθου και το διασωστικό σώμα “Πήγασος”. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική έχουν καεί 12 στρέμματα από ξερά χόρτα και ελαιόδεντρα.

πηγή-hlektra.gr