Φορολογικές δηλώσεις: Τα 20 μυστικά για να μειωθεί ο φόρος εισοδήματος

39

Το ΤΑΧΙSnet, όπου θα κατατεθούν οι φορολογικές δηλώσεις, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του Απριλίου. Κάπως έτσι η ηλεκτρονική εφαρμογή θα… υποδεχθεί περίπου 6,2 εκατ. δηλώσεις (σ.σ. έντυπα Ε1) από ισάριθμα νοικοκυριά και απλούς φορολογούμενους. Ο φόρος εισοδήματος είναι ένας παράγοντας από αυτούς που… καίνε.

Πριν καταθέσετε τις φορολογικές δηλώσεις, υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να προσέξετε. Οι παρακάτω 20 συμβουλές θα σας βοηθήσουν να αποφύγετε τις παγίδες, αλλά και να βγείτε κερδισμένοι. Γιατί… υπάρχει τρόπος να μειωθεί ο φόρος εισοδήματος.

Οι φορολογούμενοι, λοιπόν, πριν και κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση του νέου εντύπου Ε1, θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα τα ακόλουθα σημεία.

1 – Ποιοι καταθέτουν φορολογικές δηλώσεις

Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος πρέπει να υποβάλουν φέτος υποχρεωτικά μέσω Διαδικτύου -στο TAXISnet, σε ειδική εφαρμογή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aade.gr- όλοι όσοι έχουν κλείσει μέχρι και τις 31-12-2017 το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Αυτό, εφόσον έχουν να δηλώσουν οποιουδήποτε ύψους πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.

Κάτι που σημαίνει ότι δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης τα ενήλικα τέκνα (π.χ. φοιτητές κ.λπ.), που αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου, εφόσον το προηγούμενο έτος απέκτησαν έστω και 0,01 ευρώ εισόδημα (π.χ. από τόκους καταθέσεων).

Από την υποχρέωση να υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις απαλλάσσονται μόνο όσοι φορολογούμενοι, αν και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δεν απέκτησαν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα κατά τη διάρκεια του 2017.

2 – Η έναρξη επιτηδεύματος

Οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος υποχρεούνται να κάνουν φορολογικές δηλώσεις σε κάθε περίπτωση.

3 – Ποιοι μπορούν να υποβάλουν κοινές φορολογικές δηλώσεις

Κοινή φορολογική δήλωση μπορούν να υποβάλουν όχι μόνο οι έγγαμοι. Αλλά και τα ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνα συμβίωσης.

4 – Πότε κάνετε χωριστές φορολογικές δηλώσεις

Οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, ο καθένας για τα εισοδήματά του, μόνο εφόσον έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Ή ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης. Ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή φέρει ο φορολογούμενος.

5 – Πώς γίνονται οι φορολογικές δηλώσεις όσων έχουν αποβιώσει

Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων υποβάλλονται αποκλειστικά σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ.

6 – Η σειρά των εντύπων

Κατά την υποβολή της δήλωσης ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου, θα πρέπει πρώτα να καταχωρίζονται τα έντυπα Ε2 και Ε3, όταν απαιτούνται, και κατόπιν η δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1). Η σειρά καταχώρισης των συνυποβαλλόμενων εντύπων Ε2 και Ε3 επιλέγεται από το φορολογούμενο.
φορολογικές δηλώσεις φόρος εισοδήματος
Ο φόρος εισοδήματος στο επίκεντρο των φετινών δηλώσεων

7 – Πώς θα πληρώσετε τον επιπλέον φόρο εάν προκύψει

Εφόσον από την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης προκύψει επιπλέον φόρος προς καταβολή, θα πρέπει να εξοφληθεί εφάπαξ, μέχρι την 31η Ιουλίου. Εναλλακτικά, σε τρεις ίσες δόσεις, από τις οποίες:

– Η πρώτη μέχρι την 31η Ιουλίου.

– Η δεύτερη μέχρι την 28η Σεπτεμβρίου.

– Η τρίτη μέχρι την 30ή Νοεμβρίου.

8 – Φάκελος… φόρος εισοδήματος

Δεν θα βεβαιώνεται ποσό φόρου εισοδήματος για καταβολή, εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει τα 30 ευρώ αθροιστικά λαμβανόμενο για το φορολογούμενο και τη σύζυγό του.

9 – Επιστροφές… από 5 ευρώ και πάνω

Δεν θα επιστρέφεται στο φορολογούμενο ποσό φόρου μικρότερο των 5 ευρώ αθροιστικά λαμβανόμενο για το φορολογούμενο και τη σύζυγό του.

10 – Ανήλικα τέκνα και άτομα με αναπηρία

Τα ανήλικα ή ενήλικα τέκνα, καθώς επίσης και τα μέλη της οικογενείας του φορολογούμενου με αναπηρία 67% και άνω χαρακτηρίζονται «εξαρτώμενα μέλη». Δηλαδή θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο. Αυτό, όμως, εφόσον συνοικούν μ’ αυτόν. Κι εφόσον το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ ή το ποσό των 6.000 ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.

11 – Πότε είναι υποχρεωτική η αναγραφή του ΑΦΜ

Η αναγραφή του ΑΦΜ είναι υποχρεωτική μόνο για τα εξαρτώμενα μέλη που ήταν άνω των 18 ετών την 31η-12-2017.

12 – Υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματα!

Στη δήλωση πρέπει να αναγραφούν υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματα του φορολογούμενου και της συζύγου του, ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους. Επίσης, πρέπει να αναγραφούν και όλα τα απαλλασσόμενα από το φόρο εισοδήματα. Στα ποσά που πρέπει να αναγραφούν υποχρεωτικά και στη φετινή δήλωση περιλαμβάνεται και κάθε ποσό κέρδους που έχει προκύψει από μεταβίβαση επιχειρήσεων.

Καθώς επίσης και κάθε ποσό κέρδους ή ζημιάς που έχει προκύψει από την πώληση των ακόλουθων τίτλων:

α) μετοχών που ανήκουν σε εταιρία μη εισηγμένη σε χρηματιστηριακή αγορά.

β) μετοχών και άλλων κινητών αξιών εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά, εφόσον ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με ποσοστό τουλάχιστον 0,5% και εφόσον οι τίτλοι αυτοί έχουν αποκτηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2009 και εξής.

γ) μεριδίων ή μερίδων σε προσωπικές εταιρίες.

δ) κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων ή εταιρικών ομολόγων.

ε) παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα πρέπει να αναγραφεί και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά περίπτωση φόρος.

πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here