100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή…Τετάρτη 22 Ιουνίου στην Κόρινθο-φωτο

477

100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή…Τετάρτη 22 Ιουνίου στην Κόρινθο-φωτο