Ο κ. Θέμης Κουτσιγκίλας θα συνεχίσει και για τα 2 επόμενα χρόνια ως πρόεδρος του κέντρου Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος.
Τον κ.Κουτσογκίλα πρότεινε να συνεχίσει  στο  ΚΕΠΑΠ στην  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Κορινθίων.

Πηγή- korinthosnews.gr